Friday, August 26, 2011

Kveldskos på Terrassen


 Sommeren går mot slutten.
Vi var heldige å få noen fine, kanskje siste
sommerkvelder denne uka, innimellom regndagene,
og før det skikkelige uværet kom.
Og det måtte selvfølgelig nytes! 

 


Terrassen har i grunnen vært et kaos store deler av sommeren
(og er det i grunnen enda, dermed vises kun et lite område....hihi...),
grunnet husmalinga....
og dermed har det ikke blitt så mange kosebilder fra terrassen i sommer.


 Jeg ville i grunnen vente litt med å vise terrassen til rekkverket var ferdigmalt, men det kan nok ta sin tid.....
Toppen skal bli hvit....


 Ser nå at mange av terrasseblomstene ikke trives så god lenger,
så da var det best å sikre seg et par bilder hvertfall,
selv om det ble i skumringa...


Hadde dessuten ei nær på frostnatt med +2,5 grader for et par uker siden(hjelp!), så før en får sukk for seg, er alle sommerblomstene blitt stygge og brune.

Jeg er i grunnen veldig stolt over at jeg ikke har tatt kverken på en eneste krukke med blomster i år!

Jeg har tydeligvis lært av mine tidligere feil..... *smile*.

Ha ei god helg!
Her skal det regne i bøtter og spann!
Skikkelig høstlig....
-Ingvild-


 Evening on the Terrace
The Summer is coming to and end. We were lucky to get some nice
perhaps last Summer evenings this week, 
in between rainy days, 
and before the stormy weather.  

And that of course had to be enjoyed!
The terrace has really been a mess most of the summer (and it even is now, so I can only show a small area .... hihi ...), 
due to exterior painting ....  
and thus it has not been so many cozy images from the terrace this Summer.
I was really planning to wait till the terrace rail was finished painted, but that will probably take some time ..... 
The top part will be painted white ....
 
I see now that many of the terrace flowers are not doing so great anymore, so it was best to secure a couple of pictures anyway, even if it was evening.
We also had a night with close to freezing point, with only 2.5 degrees celcius a couple weeks ago (help!)
so before I know it, all the summer flowers will turn ugly and brown.  
I am really very proud that I have not killed a single pot of terrace flowers this year

I have obviously learned from my past mistakes ..... * smile *.

Have a great weekend!
It will rain cats and dogs here!...
Really Fall-ish! 
 
-Ingvild-

Saturday, August 20, 2011

Mine Kala i Full Blomst

Knollene til disse nydelige hvite Kalaene (Calla Zantedeschia) fikk jeg faktisk GRATIS av en utrolig snill, tidligere arbeids kollega. Jeg har fått de fint til, men jeg tror at hun nok har ekstra talent for de. For hun får mange flere blomster på de enn jeg klarer å få... De første blomstene begynte å komme i midten av juli. Mens den har vel hatt flest blomster i begynnelsen av august.
De har uansett vært veldig frodige, bare ikke med så voldsomt mange blomster. Så til neste år prøver jeg med enda mer gjødsel, og noen av de har nok trengt mer jord rundt. I den ene potta har jeg nå 9 blomster som blomstrer, og det er den med flest i. Denne er nok den som har mest jord innimellom knollene. De andre er det betraktelig færre i, men de har nok også færre knoller i.

Jeg plantet de først i potter som jeg hadde inne til frostfaren var over, og så blei de satt ut.


De som hadde de minste pottene, plantet jeg flere av dem om i større krukker. Så den som har ni blomster i består av opprinnelig 4 mindre potter (med ca. 2 knoller i hver) som ble planta om. Jeg har beholdt alle i krukker, og ikke plantet noen over i blomsterbeddet, siden det er det hun jeg fikk de av har gjort, og da har de blitt veldig flotte. Og jeg har vanna de nesten daglig på soldagene siden de drikker mye. De trives i fuktig/våt jord , og ukentlig gjødsling har de fått. Men kanskje de burde hatt mer. Dreneringen trenger ikke være spesielt god, siden de godt kan trives i sumpområder. Så her trenger en ikke være redd for at de skal drukne i pottene hvis det er en periode med mye regn. De kan stå i sol eller skygge, så lenge det er lyst. 
Uansett er bladene veldig dekorative, og gir hele terrassen en tropisk stemning *smile* i år. 

 
Før frosten kommer skal jeg kutte de ned, og grave opp knollene, tørke de, og spare de til neste år. (De skal stå tørt, mørkt og kjølig, men tåler ikke frost).Ha en Super Helg!
-Ingvild-


Kanskje du også vil like:My Calla Zantedeschia in Full Blossom
The tubers of these lovely white calla I actually got for FREE from an incredibly nice, former working colleague. They've been a success, but I think that the woman I got them from have an extraordinary talent for them. For she is able to get many more flowers on them than I do... The first flowers started to appear in mid-July. While probably the most intense blossom has been in early August.
They have anyway been lushious, just not with such big amount of flowers as my friend. So next year I'm trying with more fertilizer, and some of the plants probably needed more earth around the tubers. In one pot, I have now 10 flowers that bloom, and that is the one with the most flowers. And it is probably the one with the most earth in between the tubers. The others pots have far fewer flowers, but they probably also have fewer tubers.
I planted the first in pots that I had inside until frost danger was over, and then they were they put outside. It is recommended to keep it inside in sunshine as long as possible, but I didn't have space.
Those who had the smallest pots, I planted several of them in larger pots. So the one that has ten flowers originally consisted of four smaller pots (with approx. 2 tubers in each). I have kept all them in big pots on the terrace, and not planted any of them in the flower bed. This is also what my friend did. And I have watered them almost daily on sunny days because they drink a lot. They thrive in damp/wet soil, and I have given them a weekly fertilization. But maybe they should have had more. The drainage need not be particularly good, since they may well thrive in swampy areas. So here need not be afraid that they will drown or rot if there is a period of heavy rain. They can stand in the sun or shade, as long as it is light. Mine were standing sunny or partially sunny.
Anyway, the leaves are very decorative, and gives the whole terrace a tropical atmosphere * smile * this year.
 
 Before the frost comes I'll cut them down, and dig up the tubers, dry them, and save them for next year. (They should be stored in a dry, dark and cool place, but can not tolerate frost). 
 
Have a great weekend!
-Ingvild-


You may also enjoy:
Pre-culturing of Beautiful Calla Zantedeschia:

Sunday, August 14, 2011

Decoupage Vase og Ranunkler fra Hagen


Det er alltid greit med noen regnværsprosjekter, og jeg er spesielt fornøyd når det er ting som kan lages sammen med Ella (3,5 år). 
Dette er mitt første decoupage prosjekt. 
Jeg trengte en vase som passer for når en bare har noen få blomster, og ikke en hel bukett. 
Denne flaska synes jeg var veldig fin (for italiensk tomatsaus opprinnelig), i gjennomsiktig glass. Brukte matt decoupage lim og mini rulle i stedenfor pensel 
(dama i hobbybutikken mente det var lettere å få et bra resultat da), 
og rullet den over det ytterste laget av servietten, som jeg holdt mot flaska (resten brukes ikke).
Jeg hadde klippet litt rundt noe av mønsteret slik at det skulle passe på flaska, samt klippet den i to der formen på flaska forandra seg mot toppen, sånn at det skulle sitte penere uten for mange rynker. 
Disse skillene synes ikke etterpå hvis du bruker servietter med ujevne mønstre.
Flasker med blandede typer former er vel ikke det letteste å gjøre decoupage på. Det er lettere med noe som har en rettere overflate. Blikkboksen var mye lettere å få jevnt resultat på.
Ellers bør en prøve å unngå å ta på områdene en allerede har tatt lim på, for da har de lett for å revne.


Ella laget en sjarmerende liten vase til sitt rom, av lita baby-juice flaske, og en liten boks til småting, av en blikkboks. Hun valgte selv ut hvilke servietter hun ønsket å bruke. Jeg klipte til størrelsen for henne, og hun rullet over limet mens jeg hjalp å holde servietten på plass. 

Alle serviettene er fra Upstairs.Siden det har meldt regn framover, tenkte jeg at det er koselig å ta inn noen av Ranunklene fra hagen. De skal visstnok holde seg godt i vase. Det er første gang jeg har de i hagen min, så har lite erfaring med de. Men det er nok en sjangs for at de ville blitt stygge av regnet. Synes de er nydelige! Det er meningen at dette er dne doble typen. Men synes det ser ut som det er stor forskjell på dem...

Ha en Flott Søndag!
-Ingvild-


Decoupage Vase (DYI) with Ranunculus from our Garden
It's always nice to have some rain, projects, and especially when there are things that can be made with Ella (3.5 years).This is my first decoupage project. I needed a vase that is suitable for when you only have a few flowers, and not a whole bouquet. 
This bottle, I think was very nice (for Italian tomato sauce originally).
We used matte decoupage glue and mini roller, instead of a brush (the woman in the hobby shop said it was easier to get a good result then), and rolled it over the outer layer of the napkin, which I held onto the bottle (the rest of the napkin is not used).
I had cut around some of the pattern so it would fit on the bottle, and cut it in half where the shape of the bottle changed towards the top, so that it would sit better without too many wrinkles. 
These divisions are not viseable afterwards. Bottles with different types of shapes are not the easiest thing to do decoupage on. It's easier with something that has a straighter or more even finish. The tin box was much easier to get even coverage on.
Ella made ​​a charming little vase for her room, from a little baby-juice bottle, and a small box for small items, from a tin can. She chose the napkins she wanted to use. I cut to size for her, and she rolled over the glue while I helped to keep the napkin in place.
All napkins are from 'Upstairs'.
Since it is reported to rain for a few days, I thought it's nice to take in some of the Ranunculus from the garden. They will supposedly hold up well in the vase.  
This is the first time I have them in my garden, so have little experience with them. But there is a chance that they would have become ugly from the rain. 
They are truely beautiful! This is supposed to be the double type.


Have a great Sunday!
-Ingvild-

Saturday, August 13, 2011

Bitteliten blåbærtur...

Dette er vel knapt bloggbart, og må i grunnen le litt....
Dette må vel være det en kan kalle å utnytte noe maks.....


Vi gikk i skauen rett ved der vi bor; jeg, Ella og våre to små hunder.
Fangsten var ikke noe å skryte av i grunnen; 1 liter.....

Og det var innkludert blåbær 


og noen kreklinger


Men alle koste seg. 
Og det var ikke bare Ella som spiste blåbær. 


Utstyret var i det minste i orden


 Og det var gøy å plukke med blåbærplukker, putte dem i bøtta


og spise ut av bøtta....

Og til tross for Ellas noe marginale tilskudd.... 
ble det nok til både blåbærmuffins


et glass blåbærsyltetøy 
(brukte samme fremgangsmåten som ved jordbærsyltetøyet)


og en karaffel med utblandet blåbærsaft *smile* 
(silte bort litt av saften fra blåbærsyltetøyet for å få det litt tykkere)


Men vi må nok ut en tur til, hvis vi skal få syltetøy som varer litt lenger enn til neste gang vi skal ha pannekaker..... 
og muffinsene er selvfølgelig sporløst forsvunnet for lenge siden....


God Helg!
-Ingvild-

The itsy bitsy Blueberry Trip
This is hardly blogable, and I am laughing to myself as I write this... 
This must surely be what you call to make the most of something! 
We went into the woods right by where we live. The catch was nothing to boast of, 1 liter (1/4 gallon) of berries..... 
And that was including some other berries too. 
But everyone enjoyed themselves. 
And it was not only Ella that eating blueberries.
The equipment was at least in the best condition....,
And it was fun to pick blueberries with the berry picker, put them in the bucket, and eat out of the bucket ....
And despite Ellas marginal contribution ....  
we were able to make both blueberry muffins, 
a jar of blueberry jam (same recipe as my strawberry jam), 
and a bottle of diluted blueberry juice * smile *.

But we need to do another trip, if we are to make jam that lasts a little longer than the next time we are having pancakes ..... 
And the muffins, of course, already disappeared long ago ....

Have a great Week-end! 
-Ingvild-

Friday, August 5, 2011

Min Georgine Bluesette har blitt så flott!


Denne forkultiverte jeg i begynnelsen av april, for at den skulle komme litt tidligere i gang, 
og bestemte meg for å beholde den i potte på terrassen, fordi den ble så fantastisk flott. 
Er blitt helt forelsket i den!

Kjøpte knollen på Europris, og betalte vel rundt en femtilapp.....hehe...
Tenk at denne herligheten kom fra den lille knudrete knolle-rota!
Dette er min aller første fra bunnen av, så da er det jo spesielt spennende!

Dette er en gøy plante for barn også, fordi den gror så fort, og blir kraftig og frodig, med flotte store blomster. Og den blomstrer til frosten kommer. 

De første blomstene viste seg helt i slutten av juni, og nå er den full av blomster og massevis av knopper. 
Når en blomst begynner å bli stygg, kniper jeg den av med en gang, så den heller kan bruke energi på nye. Den er sensitiv for overvanning, for da begynner bladene og blomstene og rotne. 
God drenering er veldig viktig for denne. 
Ellers har den fått flytende plantenæring ca. 1 gang i uka.
Jeg skal kutte den ned før frosten kommer, og overvintre tørt, kaldt og mørkt, så jeg kan plante den igjen til neste år. (Høres bra ut i teorien....*smile*)Jeg har absolutt fått smaken på Georginer, så til neste år blir garantert beddet ved terrassen fyllt av forskjellige georginer.
(Beddet ved terrassen må likevel graves opp og fylles på ny jord, for det er fult av bregner med dype tykke røtter, så bregner spretter opp overalt hvor jeg ikke vil ha de, og jeg må konstant gå og dra de opp....)

Ha en Super Helg!
-Ingvild-


Kanskje du også vil like:My Dahlia x pinnata 'Bluesette' has become a Beauty!
This one I planted indoors in the Spring for it to come a little earlier in time, and decided to keep it in the pot on the patio because it was so fantastic. And I have been completely in love with it!
Purchased tuber really cheep in a Supermarket as an impulse.
Imagine that this glory came from the little tuber-root!
This is a fun plant for children too to grow, because it grows so fast and becomes so pretty and lush, with beautiful large flowers. And it blossoms here from beginning of July till the frost comes.
 
The first flowers appeared right at the end of June, and now it's full of flowers and lots of new buds too. When a flower starts to get ugly, I pinch it off right away, so the plant can use the energy on new flowers and buds. 
It is sensitive to over watering if the drainage is bad, then leaves and flowers start rotting. So good drainage is very important for this on. I water it when it is drying up, and add floating plant nutrition approx. 1 time a week.
I'll cut it down before the frost comes, and take out the tuber to dry, and store it over the winter in a dry, cool and dark place, so I can plant it again next year.

I've fallen in love with Dahlias from this experience, so next year the flower bed next to the terrace will be filled with Dahlias!

Have a great week-end!
-Ingvild-Maybe you'll also like:

 Pre-culturing of Dahlia 

 

Wednesday, August 3, 2011

Oppkvikkende og Deilig Iskaffe på Varme Sommerdager

Iskaffe hører definitivt sommeren til,
-og spesielt varme dager som de vi har hatt her i sør i det siste!
En trenger nesten ikke være kaffedrikker for å elske den!
Og er en kaffedrikker,
så elsker en den vel desto mer? *smile*


Refreshing Ice Coffee for Hot Summer Days
Ice coffe most definitely is a must in the Summer time, especially on warm Summer Days like the ones we have had lately!

Disse er kjempegode, og en blir full av ny energi på et blunk! Til og med på varme sommerdager med 'tropiske' temperaturer som de vi har hatt nå i det siste....
Putt 2-3 ts brunt sukker i et stort tykt glass. Put 2-3 teaspoons brown sugar in a big thick glass.
Tilsett en dobbel espresso (ekstra sterk) eller litt ekstra sterk kaffe. Rør godt til alt sukkeret har løst seg opp i den varme kaffen. Add a double espresso (extra concentrated) or some very strong coffee. Stir untill all the sugar is completely dissolved in the hot coffee.
Tilsett noen dråper vanilje essens, etter smak. Add some drops of vanilla essence according to taste.

Fyll opp med melk i glasset til ca. 2/3 fullt. Add milk to the glass untill approximately 2/3 full.
Fyll opp resten av glasset med  knust is eller isbiter. Jeg knuser isbitene med hakketilbehøret til stavmixeren. Fill up the rest of the glass with crushed ice or ice cubes..Servèr og nyt umiddelbart!
Serve and enjoy immediately!

Ha en nydelig onsdag!
Have a wonderful wednesday!

-Ingvild-