Sunday, April 10, 2011

Strikket Pyntepute til Sofakosen


Da var den endelig montert! Den strikka pynteputa som jeg begynte på for ei stund siden, men som egentlig ikke tok så lang tid..... Jeg hadde bestemt meg for å bare strikke forstykket, og sy det sammen med et linstoff som da skal være baksiden.
(Men plutselig begynte mange av Ellas klær å bli for små, så det var derfor det ble så mye sying av klær til henne. Tenkte at det var "nå eller aldri"....!)
Er ganske godt fornøyd med putetrekket, og nå har jeg et nytt trekk til juleputa, som nå endelig kan brukes resten av året!
Kjøpte to nøster Simba Trysil garn i 100% ull (gansker tykt garn), i lys petroliumsblå på Europris (!), og fulgte anbefalingen om tykkelsen på strikkepinnene(nr. 8). Jeg regnet ut hvor mange masker jeg ville trenge til langsiden til puta ut i fra strikkefastheten. Strikket 3 riller (6 ganger fram og tilbake på retta), og deretter strikket jeg et alternativt perlestrikk (annenhver maske rett og vrang), og istedenfor å bytte til vrang over rett, og rett over vrang, strikket jeg ei omgang til; altså rett over rett og vrang over vrang. Og byttet gangen etterpå. Slik fortsatte jeg. Men strikket de tre første og siste maskene på pinnen på rettstrikk for å få en rillekant rundt puta. Avsluttet det strikkede forstykket med 3 riller. Pass på å ikke strikke den strikkede delen for stor, da er det bedre å strekke den litt for at den skal passe. Fest trådene.

Monterte det på linstoffet slik:
Jeg brettet og sydde rett søm på den ene kortsiden av stoffet, og brettet det som ei lomme ti cm innover stoffet fra siden, ettersom jeg hadde klippet langsiden 10 cm ekstra lang (dette for å unngå knapper eller glidelås, var nemlig ikke sikker på hvordan det ville være å sy i et strikka produkt... dette var første gang!), altså som de fleste putetrekk til senga. Så sydde jeg over de resterende 3 sidene til linstoffet med overlock sting for å unngå rakning.
På motsatt kortside av "lommen" syr jeg linstoffet fast til det strikkede forstykket fra vranga, med rette sting.
Så brettes strikkestoffet over linstoffet slik at retta peker ut.  

Linstoffet brettes innover på de to resterende langsidene og sys fast på strikkestoffet fra retta.
Puta vaskes for hånd, og spinnes tørrere i vaskemaskinen. Tørkes flatt, og strekkes i form. Blir den åpne strikkede siden slapp, kan du sy på et bånd fra vranga for å holde den i form, evt. en tynn buksestrikk.

Eller, den superraske måten:
Har du allerede et putetrekk som du bare ønsker å fornye framsiden til, kan du jo bare sy fast den strikkede biten på dette, og det kan gjøres for hånd!
Og ps! Stoff og Stil har veldig billige innerputer i forskjellige størrelser og former!

-Ingvild-Knittet pillow casing for the couch
There, finally mounted! The knitted decorative pillow that I started a little while ago, but really didn't take so long knitting ..... I had decided to just knit the frontpart of the pillow casing, and sew it onto a  fabric, which then will be rare part of the pillow.But suddenly many of Ella clothes started getting small on her, so that was why I was focusing so much on sewing clothes for her. Thought that it was "now or never "....I am pretty satisfied with the result, and now I have a new covers for the Christmas pillow, which can now be used the rest of the year .... Bought two balls Simba Trysil yarn in 100% wool (quite thick), in light petroliumblue, and followed the recommendation on the yarn for the thickness of the knitting needles (no. 8, Norwegian size -  one of the biggest). I figured out how many stitches I would need for my pillow size according to the knitting tension of the yarn. I knitted 6 sticks garter stiches, and then I knitted an alternative seed stitch. But instead of switching to the opposite stich pattern on on the next stick, I did another stick just the same. And thereafter swiched to the opposite stiches (garter stich above P st and P st over garter stich) on the following stick.  The 3 first and the 3 last stitches on each stick I knitted garter stiches to get a nice border around the pillow. I Terminated the knitted front with 6 sticks garter stiches. Be careful not to knit the knitted section too large, it is better to stretch it a bit for it to fit. Weave in ends.
I mounted it onto fabric as follows:I folded and sewed a straight seam on one short side of the fabric, and folded it as a pocket ten cm over the fabric from the side, as I had added 10 cm additional length to the long side of the fabric (to avoid buttons or zippers, because I was in fact not sure how it would be to sew a knitted product ... this was the first time!). I sewed the remaining three sides of the fabric with overlock stitches to prevent the fabric from unraveling.
1)On the opposite short side of the "pocket", I attached the knitted front to the fabric from the inside out, with straight stitches.2)Then I folded the fabric over the knit so the insides were pointing inside, towards one another.3)I folded in the edgesof the two remaining long sides of the fabric, and attached the fabric to the knit from the rare of the pillow casing. 
Wash the pillow by hand and spin dry in the washing machine. Dry lying down flat, and stretch into shape. If the the "open" knitted side is too loose, you can sew on a band from the back side of it, to keep it in shape, ...or a thin "pants rubber".
Or, the super-fast way:If you already have a pillow case that you just want to renew the front, you can just sew the knitted piece onto this by hand!
-Ingvild-

3 comments:

Kristin said...

Så flink du er! Og flink til å forklare nøyaktig også (på 2 språk!)..Tenker at produktet blir enda mer verdifullt når du har så gode beskrivelser av hva du har gjort! ;)

Line said...

Gøy gøy. Flink du er!!! Min er ikke montert ennå.... :)

Ingvild said...

Takk for koselige kommentarer! Det er ekstra inspirerende!