Saturday, June 25, 2011

Masse beis! ...og nye husnummer....


I år er tydeligvis året for beising!

 Første ut var terrassen. 
Deretter garasjeporten, inkludert stolper og bærebjelkene til garasjen,
og til slutt et nytt lag på ytterdøra - for at den skulle ha like dyp farge som garasjeporten.
Deretter freshet vi opp med nye husnummer, og nytt dørhåndtak på ytterdøra.
Og sammen med det nye dørskiltet, begynner både inngangspartiet og det første møtet med huset, som er garasjeporten, å komme seg.

Vi mangler fremdeles lampe ved inngangsdøra (har en, men trenger en til, så spørsmålet er om vi skal bytte ut begge...) samt en til ved garagen.
Dessuten trenger vi en stooor dørmatte i sort gummidørautenfor inngangsdøra - noe det viser seg at det er veldig vanskelig å oppdrive i riktig størrelse.
Tar gjerne imot tips!

Terrassen
fikk jeg heldigvis beiset mens tørrværet varte i påska, og før bjørkepollenet begynte å legge seg i tykke lag her. Brukte samme beisen som vi brukte i fjor - Jotuns Trebitt Terrassebeis i farge Burma teak, som en egentlig bare trenger å legge på hvert 2. eller 3. år.... Hadde det vært så vel... Dyr var den også! Nå var det ikke jeg som beiset i fjor, men min snille far! Og terrassen var sprukken og fæl, og mer eller mindre ubehandlet i 3-4 år (før vi flyttet inn...), og den er vel bare 4-5 år gammel, så den er jo ikke gammel heller. Så utgangspunktet var ikke det beste.
Etter beisinga i fjor er den selvfølgelig like sprukket...,
og selvfølgelig hadde det flasset av flere steder etter vinteren...
Mannen i butikken sa det nok var fordi vi hadde smørt på for tykt,
og at det kun skulle på ett lag....
De kan alltid få sagt det!
Selvfølgelig hadde pappa hatt på to lag, den var jo knusktørr!
Så jeg kjøpte som sagt den samme i år, og så får vi håpe på det beste...
Vet ikke om jeg kan påstå at det blei så tynt lag, men det er jo nesten umulig med så mye sprekker og kvister som det er i denne....Men det blei hvertfall fint.
Bilder av terrassen kommer etterhvert som malekaoset forsvinner....
Brukte dobbel børste på stang. Men tok maange timer, for jeg er veldig nøye.
Og jeg sverger at jeg ikke skal beise alle kvadratmetrene neste vår, da får den være førnøyd med behandling på kun de områdene som evt. flasser av! Og det var typisk de stedene som blomsterpottene hadde blitt stående over vinteren, (Jada, vet det...skulle jo tatt de inn, men var jo høygravid og fødte i september, så er vel unnskyldt, da?) eller områder hvor vannet lett legger seg og ikke renner ordentlig av terrassen.

Bare for å ha sagt det, så er det en stooor sjangs for at jeg kommer til å male terrassen i framtiden istedenfor å drive på med denne beisinga hvert år!
For maken til gøy vedlikeholdsarbeid skal en leite lenge etter!

De andre beisejobbene var faktisk mye mer takknemlig arbeid! Dessuten vet jeg at jeg ikke trenger å gjøre det igjen på noen år. Og det er vel det beste med det!
Verre med den terrassen - et evighetsprosjekt!

Ytterdøra var veldig fort gjort, mens garasjeporten tok noe lengre tid på grunn av mønsteret, og selvfølgelig også fordi den er større....

Garasjeporten før. Og ytterdøra hadde den samme fargen som den da vi flytta inn. The garage door before. And the front door was the same color when we moved in.

Mannen pusset vekk den gamle lakken helt eller delvis.
For beiser en rett på lakk, vil ikke beisen feste seg noe godt, så en må først matte den ned, eller pusse den helt bort.
Og så beiset jeg i vei.....
Beisen jeg brukte var Baron Oljebeis i farge Seterbrun.
Jeg brukte en liten oval pensel.
Jo flere lag du fører på av denne fargen, jo nærmere sort blir den.
To lag ser ganske sort ut, hvertfall på avstand, mens den har en varmere tone enn sort maling, og når en kommer nærmere kan en fremdeles se treværket.

  La også på enda et lag på ytterdøra, som opprinnelig hadde ganske lik farge som garasjeporten, men som jeg beiset med ett lag da vi flytta inn for nesten 2 år siden.

Deretter hamra mannen nye husnr. (kjøpt på Jula) rett på garageporten og midt på døra (etter instruks fra meg...han var litt i tvil, for han ville jo ikke ødelegge døra eller garageporten), samt skrudde fast nytt dørhåndtak (kjøpt på Clas Ohlson).


Så nå har huset fra 1980 fått et mer moderne preg... Og vi er veldig fornøyde!

Jeg holder dessuten på å male huset i ny farge, så det blir spennende å se hvordan det hele blir til slutt! Det har tatt mye lenger tid enn jeg trodde jeg skulle bruke: hver sovepause til Daniel, og hver kveld etter at ungane er i seng. En må jo utnytte permisjonstida til fulle! *smile*


Ha en fortsatt god helg!
Her har det heldigvis fremdeles meldt bra malevær!

-Ingvild-


Lots of stain! ....and new house numbers...
This year is obviously the year for staining!
First was the terrace/patio, 

then the garage door including posts and pillars to the garage, 
and finally a new layer on the entrance door, so that it would have the same deep color as the garage door.
Thereafter we spruced up the entrance door and the garage door with new house numbers too, 

and a new door handle on the front door.
And with the new nameplate, the entrance to the house in addition to the first meeting with the house, which is the garage door, is much improved. 

 We still lack a light at the entrance door (have one, but need another, so the question is whether we should replace both ...), and also another lamp needed by the garage...,
and a biiig doormat in black rubber - which it turns out to be very hard to find, unfortunately
 
The terrace, I luckily was able to do when the dry weather lasted around Easter time, and before the pollen dust began to lie in thick layers on top of it.... 

 I used the same stain we used last year - Trebitt Terrace Stain from Jotun in color Burma teak, which is supposed to last 2 or 3 yeas .... 
If only ... 
 It was expensive too! 
Well it was not me who stained last year, but my dear father! And then the patio was cracked and ugly, and more or less untreated for 3-4 years (before we moved in. ...), and it is probably only 4-5 years old, so it's not old either. So the starting point was not the best. After the staining the terrace/patio was of course still cracked ... and of coursestain  it had flaked of some placesdifferent places during the winter ...
The man in the shop said that it was because we had put on too thick a layer

.... they always know how to put it! 
 So I bought the same this year, and then we'll hope for the best ... Do not know if I can say that the layer I put on was so thin, but it's nearly impossible with so many cracks as it is in this one.... But it certainly came out nice.
Used double brush on a rod. But it took maaany hours, 'cause I am very thorough.
And I swear that I will not be staining every square meter next Spring!

Then it will have to do with only those areas that possibly flake off! (Which was typically the places where flower pots had been left over the winter, (Yeah, you know ... I was supposed to move them into the garage... but I was very pregnant... and gave birth in September, so I'm excused then?), or areas where waterhad been trapped on the terrace. 

 There is a biiig chance that I'm going to paint the terrace in the future rather than carry on with this staining every year! 
 For you won't find more maintanance work than this!!!

The other stain jobs was actually much more fun! 

 Besides, I know that I do not have to do it again in a few years. And that's the best thing about it! 
 Worse with the terrace - an infinity project!

The front door was very quick to do, while the garage door took somewhat longer because of the pattern, and of course the fact that it is larger ....

My husband sanded off the old lack. (Because paint or stain will not stick well over time if staining or painting straight unto a glossy surface.)
The stain I used was Baron Oil Stain in color "Seter Brown", a warm dark brown/black color. I used a small outdoor brush to get the job done. The more layers you put on of this color, the closer to black it will seem. Two layers look pretty black, at least in a distance, but it has a warmer tone than black paint.

  I also added another layer on the front door, which originally had quite the same color as the garage door. It was stained one layer when we first moved in - almost 2 years ago.
Then we added new house numbers right in the middle of the garage door and the front door. I bought them in Jula, and new door handle for the front door bought at Clas Ohlson. And voila! The house from 1980 now has a more modern feel to it. And we're very pleased with the result!


At the moment I am painting the house in a new color, so it will be interesting to see how it all will turn out! 

It is a lot of work, and it is taking me a lot longer than I expected! 
Every time Daniel goes to sleep, and in the evenings after both the kids are asleep...

Well, what can I say? One has to use the baby leave to the fullest! * Smile *


Have a great week-end still! 
And luckyly it is great painting weather this week-end as well!

-Ingvild-

Sunday, June 19, 2011

Hjertelig Velkomst!

Endelig begynner det å se mer presentabelt ut ved inngangen vår! Og endelig har jeg fått lagd et skilt på hvem som bor i huset vårt. Jeg hadde samlet noen ting etterhvert, som jeg hadde lyst til å henge opp ute på veggen ved siden av døra. Men det er en murvegg, og begynte å bli veldig skeptisk til å borre så mange hull i veggen...Så derfor ble det denne løsningen, og synes resultatet ble bedre enn jeg hadde forestilt meg.

Bjellen kom jeg tilfeldigvis over på Hødnebø (mannen synes den er litt 'tacky', men jeg synes den passer fint her vi bor, som er litt landlig), termometeret er fra Clas Ohlson, samt planken, og det søte Værstasjonskiltet fra Janne's (også litt 'tacky' i følge mannen....). Planken som er i furu, ble først kvistelakket, og deretter beiset med rester av Baron oljebeis i farge Seterbrun - som jeg hadde som en rest. (Hadde jeg hatt en gammel planke eller drivved som var like stor som denne, hadde jeg nok heller brukt det.....men på den annen side ville det nok blitt vanskeligere å male på skrift, da.)
Så malte jeg på tekst hvor jeg brukte en rest av Jotuns oljemaling tre og panel i farge lys antikk, og deretter skrudde fast de forskjellige elementene. 
Skriften ble først kladdet på et ark, for å finne ut hvor stor jeg trengte den. Deretter lagde jeg linjer med blyant på planken der jeg skulle skrive, samt en annen hjelpelinje på den generelle høyden av bokstavene. Deretter skrev jeg bokstavene med blyant på planken, for så å male skriften med tynn pensel (kjøpes på hobbyforretning eller f.eks. Clas Ohlson) oppå. Brukte spiss rund pensel i tykkelse 6 på velkommen, og 4 på navnene i de penslene jeg hadde, men kunne godt brukt en litt tynnere på navnene. Det er spesielt viktig med kvalitetspensler når en maler skrift, hvis en skal klare å få det fint til.
Nå gjenstår det bare å få den montert på veggen.... Men vi trenger ei lampe også, så lurer på om dette kanskje kommer til å drøye litt... Kjenner jeg oss rett... *smile*


God Søndag!

-Ingvild-

A Warm Welcome
 Finally, it begins to look more presentable at our entrance! And finally there is a sign of who live in our house. I had gathered a few things over time,that I wanted to hang on the wall next to the entrancedoor. But since the wall here is made from cement, I was very skeptical to drilingl so many holes in the wall ... So that is how I ended with this solution, and the result was better than I had imagined in advance.

The bell, I came across at Hødnebø, the thermometer and the wooden plank is from Clas Ohlson, and the adorable weather station sign is from Janne's at Skarpengland. The plank is pine, and was stained in a dark brown/black exterior stain after the branch markings had been covered with lack. The text I painted the with a interior oil paint for wood in the color light antique (after having first made lines to write on with a pensil, and thereafter written the text first with a pencil), and thereafter screwed on the different elements. Now it remains only to have it mounted on the wall .... But we need another outdoor lamp too, so I wonder if this might take a bit of time...

Have a great Sunday!

-Ingvild-

Friday, June 17, 2011

Rhodedendron, Hvite Roser og Andre Blomster....

Som det blomstrer. Helt nydelig! Det er en stund siden forrige blomstrings innlegg, så tulipanene har nå avblomstret for ca ei uke siden. 
De fleste av blomstene som var plantet i hagen fra før, blomstrer nå.....og så blir det betraktelig mindre....og det er liksom det jeg prøver å gjøre noe med, tilføre planter, stauder og løk som blomstrer midt på sommeren og langt ut på høsten ....et skikkelig puslespill synes jeg. Tror det kommer til å ta noen år...
Dessuten synes jeg mange av blomsterfargene harmonerer dårlig... Men, men, får ta det litt etter hvert.....Mange av blomstene som var her fra før, har jeg ikke enda funnet ut navnet på...
Dag og natt. Day and night
Noen hvite fylte tulipaner fra Bakker. De lukter deilig! Some white filled tulips from Bakker. They smell delicious!
En slags strandnellik, tror jeg... Don't know its name in English
 
Hvite duftende klaseroser
Denne gamle klase/buskrosen dufter fantastisk godt. Den har uendelig med knopper, og trenger vel egentlig ingen stell, tror jeg. Jeg har hvertfall ikke gjort noenting for å få dette resultatet.... Men den sprer seg med roten. Og har spredd seg utover et par m2 nå, men det gjør ingenting, for det er helt borte ved fjellet. Er det noen som vet om stell av denne? Får man nye knopper hvis en tar bort de visne? This old bushrose smells increadible. It has an endless amount of buds, and doesn't really need any particular care, as far as I know. At least I haven't done anything....It spreads with the root. And is now approximately 2 m2 by now. Does anyone know anything about how to take care of it?
Denne stod borgjemt i et hjørne, og synes bladene lignet på pionenes som jeg hadde planlagt å flytte, så flytta den nærmere kjøkkenvinduet. Så ble jeg plutselig i tvil, og flytta deretter den som hadde stått ved siden av også. Og det var godt, for dette var jo ikke pionene, men den andre var....Det er visst en vendelrot (valeriana), har jeg fått vite.... I moved this one closer to the kitchen windows, because I thought it was the peonies, but then I became uncertain, and moved the other perenneal next to it too....which was good, because it was the peonies. I don't know what this one is called...
Forglem-meg-ei. Forget-me-not's

Rhodedendron
Rhodedendron. Vi har en diger busk med denne, og en liten i akkurat samme farge. We have one big and one small bush.

 

Prakthumleblom 'Geum coccineum', tidligere kalt Geum borsii. Denne har vi mye av.....
'Geum coccineum', earlier called 'Geum borsii'. We have a lot of it...

God Helg!

-Ingvild-


Rhodedendron, white roses and other flowers...

Oh, how it blooms. Absolutely beautiful! It has been a while since the last flowering post, so the tulip has faded about a week ago.
Most of the flowers that were planted in the garden from before we moved in, is blossoming now ..... and then it will be significantly less .... and it's sort of what I'm trying to do something about, add plants, perennials and bulbs that bloom in the middle summer and late fall .... a real puzzle I think. It will probably take me a few years....Besides, I think a lot of flower colors harmonize bad... Oh, well. Little by little....Many of the flowers that were here before, I have not yet found out the name of.

Have a great week-end!

-Ingvild-

Tuesday, June 14, 2011

Familie

'Storesøster på 2,5 år trøster lillebror på 6 uker'

 
Mitt bidrag til fotokonkurransen i Fotomorro og Ukeplan, med tema Familie. 
Frist 15. juni.

-Ingvild-


Family
'Big sister of 2,5 years old comforting little baby brother of 6 weeks'

My contribution to the photo competition in Fotomorro og Ukeplan, with the theme 'Family'. Dead line 15. june.
-Ingvild-

Sunday, June 12, 2011

INN med den NYE Sofabordet, og UT med det GAMLE..... Endelig!

Etter akkurat 4 år med ikke å finne et sofabord som begge likte godt, eller som ikke var praktisk OG fint, eller altfor lavt, eller altfor dyrt, så kom vi over dette på Skeidar da vi bestilte en sovesofa.... 
Hadde ikke vært rundt i møbelkjedene på en stund for å se på sofabord, så vet faktisk ikke hva som finnes de andre stedene nå...
Nimes sofabord fra Skeidar. De utrolig velduftende rosene er fra hagen, og trives godt i Finn Schjòll vasen. Nimes coffee table from Skeidar. The increadibly aromatic roses are from the garden, and loves it in the Finn Schjòll vase.

Mannen min er av typen som liker å finne ting fort og galt, og bli ferdig med det. Og nå fikk han meg til å kjøpe på impuls, igjen! Vi ville egentlig ha hatt ei hylle  under bordet til oppbevaring av laptoppene og fjernkontrollene, men men..... En kan tydeligvis ikke oppfylle alle kriteriene. 
Lupinene er dessverre ikke fra hagen, men fra grøftekanten i nabolaget.... Der kryr det av dem. The Lupies are unfortunately not from our garden, but from a ditches in the neighbourhood where it grows plentifully...

Begge falt for den litt rustikke stilen og kontrasten til de litt gammeldagse beina. 


Og det har litt fine furer i bordplaten, som forhåpentligvis ikke er så dype at det blir for vanskelig å rengjøre.... Ting må jo være litt praktisk også når en har barn, og mann...I mellomtiden har vi hatt et midlertidig bord som vi kjøpte på Fretex, som begge var enige i at var greit nok, siden vi ikke gadd å bruke mye penger på et bord som ikke begge var enige i....

Det gamle bordet. The old table.

-Ingvild-


Inn with the NEW Coffee table, and OUT with the OLD..... Finally!

After approximately 4 years of not finding a coffee table that both really liked or that was not practical AND nice, or too low, or too expensive, we came across this one on Skeidar when we ordered a sofa....

We had not been around in the furniture stores looking for coffee table in a while, so I don't actually know what's the selection in other places for the moment...
The coffee table is called Nimes and is bought in Skeidar.

My husband is the type who likes to find things quickly, and be done with it. And now he got me to buy on impulse, again! We both really wanted to have a shelf under the table to store the lap tops and remote controls, oh well ..... One can obviously not meet all the criterias.....

We both fell for the light rustic style and the contrast of the slightly old-fashioned table legs. It also has some nice grooves in the table top, which hopefully is not so deep that it becomes too hard to clean .... Things have to be a bit practical too when one has children, and a husband...

In the meantime we have had a temporary table that we bought second hand. We both agreed that it was fair enough, since we did not bother to spend much money on a table that both didn't agree on....

-Ingvild-

Sunday, June 5, 2011

Lilla Svanesjø


Denne nydelige lilla pionblomstrende tulipanen står nå i full blomst. 
Intenst og kort. Så visner den. 
Kronbladene minner om de delikate fjærene til Svanen. 
Den er enkel, høyreist og elegant, men med noen delikate detaljer. 
Litt blyg over å være så vakker! 
Den er en liten forsmak av pionene som kommer litt seinere. 
En skjønnhet!


Dette er mitt bidrag til Frøken lilla 2011 konkurransen.

Liker du bidraget mitt, kan du være med å stemme på det mellom 15-18. juni!

-Ingvild-


Purple Swan Lake
This is my participant to the Miss Purple 2011 competition.
You can help voting between 15-18. of June


-Ingvild-

Saturday, June 4, 2011

Syrin Muffins Dag!

Lilac Muffin Day

Har hatt noen helt utrolig nydelige dager! Fullstendig sommer!  
Denne Kristihimmelfartshelgen har vi nytt hjemme. 
I går hadde vi en lat dag hjemme i hagen og på terrassen, dvs. ingen dager blir late med småbarn! 
Og i dag har vi hatt en fantastisk dag i Dyreparken i Kristiansand - det er alltid stas. Veldig greit å bo såpass nærme! Mens i morra blir det nok stranda.  

I går fikk vi prøvd ut å lage Syrin Muffins, som jeg så veldig gjerne ville. Ella var enig i at Syrin muffins var en god idè. Hun er alltid veldig positiv til å bake muffins, men spiser de aldri.... 


Men disse gikk ned på høykant! - og det var ikke pga. blomstene, for da hadde hun bare spist opp pynten og latt resten ligge.... Disse er utrolig saftige, og det pga. en hel boks og litt til med ricotta ost. Dette gjør dem for øvrig veldig magre, dvs. for å være muffins... En kan jo for den saks skyld erstatte minst halve melet med havremel, så blir de faktisk enda sunnere..... Men så har de jo hvit sjokolade, da. Ja noe må en unne seg! Syrinsmaken var veldig i bakgrunnen, og en tenkte i grunnen ikke over at de var der. Denne muffinsoppskriften er en god basisoppskrift, og ikke så veldig søt, hvis en ser bort ifra den hvite sjokoladen. (Det er ikke samme oppskrift jeg la link til i mitt forrige innlegg). Jeg kan jeg se for meg at den også ville gå veldig godt sammen med soltørkede tranebær...
Oppskriften den er basert på var ment for Hibiskus te, og den kan du finne her.

 

Dette trenger du:

400 g hvetemel (evt. halvparten havremel)
150 g sukker
4 ts bakepulver
1 ts salt
100 g hvit sjokolade grovt hakket
-blandes sammen i en bolle
300 g ricotta ost
85 ml solsikkeolje el.
2 eggeplommer
3 dl kokt vann med 2 velfylte ss syrinblomster, trukket i 5 min, og deretter avkjølt litt
4 velfylte ss syrinblomster
-blandes i en annen bolle
2 eggehviter piskes til myke hvite topper formes
-i en kjøkkenmaskin i en tredje bolle
Deretter blandes alle bollenes innhold sammen, og puttes i små (dvs. normale, ikke store) muffinsformer. Jeg bruker papirformer oppi muffinsplatene. Jeg fylte de til ca. 1 cm nedforbi toppen av papirkanten, og hadde nok til 16 muffins.
 
Glasur: 
Smeltet hvit bakesjokolade, og syrinblomster til pynt.

Stekes på 185 grader i forvarmet ovn ca 15-20 min, midt i ovnen. Sjekk med bakepinne om de er gjennomstekte. La muffinsene avkjøles litt før du tar på glasuren.

Nyt! Mmmm....
 

Og siden Syrinene fremdeles blomstrer så fint i hagen, og det er 27 grader i skyggen, så fikk vi også laget saft-is av solbærsaft og putter en haug med syrinblomster inni de også. En må jo benytte seg av sjangsen mens en kan! Syrinblomstene hadde nok kommet bedre fram i f.eks. en bringebærsaft. Men det hadde vi ikke.... 


 

Ha noen fortsatt flotte sommerdager!

-Ingvild-
Lilac muffin day!
Some incredibly beautiful days we have had the last couple of days! Completely Summer!
Ella agree that Lilac muffin is a good idea. She is always very positive to bake muffins, but  never eat them....But that was really not the case with theese ones! Great success! And it wasn't due to the flowers, because then she would have eaten just the flowers and the frosting and let the rest be. But she ate several! These are really incredibly moist, and that is due to a whole box and then some with ricotta cheese! That also makes them rather healthy for muffins ... One could, for that matter replace at least half of the flour with oatmeal flour to make them even healtier ..... And then there is the white chocolate. Well, what can I say....a well deserved little treat!
 

Here is what you need:

400 g all purpose flour

150 g sugar
4 ts baking powder
1 ts salt
100 g white chocolate (roughly chopped)
-mix in one bowl
300 g ricotta cheese

85 ml sunflower seeds oil
3 dl boiled water with 2 generous tbs lilac flowers, soaking for 5 min
2 egg yolks

-mix in another bowl
2 egg whites whiped in a kitchen mashine until soft white peaks are formed
-in a third bowl...

Icing ingredients:
100 g melted white baking chocolate, and lilac flowers for decorations

 
PREHEAT to 185 ° C.
Fill muffin molds (I obtained 16 muffins) and bake for 15-20 minutes in the middle of the oven. Then make the skewers test to check if cooked through. Let cool slightly before adding the melted icing. 
 


Enjoy! Yamm....


And since the lilacs still bloom nicely in the garden, and it's 27 degrees in the shade, we also made ice popstickles of blackcurrant juice and put a bunch of lilac flowers inside as well. Just have to take advantage of the lilacs while we can! They also came out really cute, but the flowers probably would have come out prettier had we used raspberry juice instead. But we didn't have that available! And the lilac flavour came through nicely!

Enjoy the Summer Days!

-Ingvild-


Maybe you'll also like:
Kreativ Lycke: De Deiligste Syriner - En SMAK av Sommer!
(The most delicious Lilacs - a taste of Summer)