Sunday, May 6, 2012

Sydd FugleSkjørt til Ella. Få Mønsteret og Fremgangsmåten!

 Sown Bird-pattern-Skirt for Ella. With my Free Tutorial!
Ella var med i stoffbutikken en dag jeg skulle finne stoff til skjørt til henne på Stoff og Stil. 
Hun liker veldig mange av stoffene, men falt totalt for dette fuglestoffet i tynn bomull. Vi kikket rundt i hele butikken, og plutselig var hun borte, og da jeg fant henne, stod hun å holdt på stoffrullen med fuglestoffet. 
Hun sa at hun bare måtte passe på det, så ingen andre tok det.... Kunne jo ikke annet enn å kjøpe det:). Fant etter mye leting, et stoff jeg synes gikk fint i sammen med det, i lignende stoff kvalitet.
Satte sammen en egen oppskrift. Hehe.
Så den deler jeg med dere:).
Skjørtet har legg foran, på sidene og bak, og skøyten på stoffet er midt bak.

Ella came with me to the textile store one day that I was looking for fabrics for a new skirt for her in Stoff og Stil.
She likes a lot of the fabrics, but she fell totally for this bird-pattern textile in thin cotton. We were looking around, and suddenly she was gone, and when I found her she was standing holding on to this fabric, saying she had to watch it so that nobody would take it.... Ofcourse I didn't have the heart not to buy it:). After searching for a while, I found a fabric that I could use together with it, in similar cotton quality.
I made up a pattern for the skirt.
So I will of course share it with you:).
The skirt has folds in the front, on the sides, and at the back, and has a seem in the middle at the back of the skirt. Litt søte detaljer i form av sikksakk bånd, hjerte og ei skjønn lomme. 
Sikksakkbåndene er også kjøpt på Stoff og Stil.
Some cute details made from zig-zag bands from Stoff og Stil, a heart, and a cute pocket.Og Ella er storfornøyd, og spør hver dag om det er sommer nå:). 
Hun er veldig glad i å posere for camera for tiden:).
A very pleased Ella, who asks every day if it is Summer, yet:).
She loves posing for the camera nowadays:). 


 

Her kommer mønster med beskrivelse, for det meste i form av foto;
Here is the pattern with description, mostly pics;

Str. ca. 4 år-8(?) år (Ella er ca. 110 cm høy)
 Fuglestoff
- hele stoffbredden ca. 143 cm
-høyde 31 cm

Småblomstrete stoff til midjen
-bredde 104 cm
-høyde 14 cm

Småblomstrete stoff til kant nede
-bredde ca. 143 cm
-høyde ca. 5.5 cm

Size appr. 4-8 (?) years (Ella is appr. 110 cm tall)
Bird pattern textile
-the whole width og the fabric appr. 143 cm
-height 31 cm

Flowery textile for waistline
-width 104 cm
-height 14 cm

Flowery textile for lining at the bottom
-width 147 cm
-height 5.5 cmLag 6 legg oppe på fuglestoffet midt foran, 3 i hver side, og 4 på hver side av slutten av stoffet (bak). Etter leggene (foldene) målte den øvre delen av stoffet 104 cm.
Make 6 folds on the upper part of the bird fabric in the middle of the front, 3 in each side, and 4 on each side of the ends of the fabric (the seem will be in the middle of the back). After the folds are made, the fabric should be approximately 104 cm wide in the top part.


 Sy fast det blomstrete stoffet på den øverste delen av fuglestoffet (over leggene), rette mot rette, og sy fast med overlock søm (evt. annen type søm).
Attach the flower fabric on top of the upper part of the bird fabric (over the folds), right towards right, and sow with an overlock seem (or other seem).


Sett fra vranga etter at det er sydd sammen.
Seen from the inside of the fabrics after sown together.

 Maskinen min innstillt på en av overlock sømmene.
 My mashine on one of the overlock seems.


 Sy den bakre sømmen. 
Jeg sydde først en rett søm med 1.5 mm stinglengde, og deretter overlock på blomsterstoffet, som hadde rivekanter.
Sow the rear seem. 
I first sowed a seem with straight stitches with 1.5 mm stitch lengthe, and thereafter ocewrlock on the flower fabric, that had torn edges.


Ha skjørtet med vrangsida ut. 
Brett blomsterstoffet med ca. 1 cm rett over sømmen som fester fugle og blomsterstoffet, og fest med nåler. 
Vreng skjørtet med retta ut, og sy en rett søm 1-2 mm ovenfor kanten på skjøyten.
Have the skirt with the inside out.
Fold the flower fabric with 1 cm, just covering the seem that attaches the bird and the flower fabric, and attach with needles.
Then turn the skirt with the outside out, and sow a straight seem 1-2 mm above the edge.Sy fast sikksakk båndet med en lignende farge som båndet, oppå sømmen.
Attach the zig-zag band with a straight seem with similar color as the band, covering the seem underneath.


 Sy to rette sømmer til på blomsterstoffet, hvor strikken skal tres gjennom.
Sow two more straight seems on the fabric, for the rubber band to go through.Fest en sikkerhetsnål i den ene enden av en buksestrikk, lag et lite snitt ved sømmen på innsiden av skjørtet midt bak, og tre strikken gjennom hele veien rundt. Strikkens lengde bør være barnets midjemål + ca. 15.cm, slik at det er nok til å knytte den, og til å slakke den ettersom barnet vokser. Jeg syr ikke igjen hullet.
Attach a safety pin to the rubber band, make a small cut in the fabric by the seem at the back on the inside of the skirt. Pull the rubber band through all the way around. The length of the rubber band should be the length of the childs waist cicumference + at least 15 cm, for it to be long enough to make a knot, and so that it is possible to loosen it as the child grows. I don't sow the cut afterwards, but leave it open.


Sy fast den blomstrete remsa med en rett søm, stinglengde 1.5 mm fra framsiden av fuglestoffet med retta av blomsterstoffet mot baksiden av fuglestoffet. Brett remsa ca. 1-2 cm på begynnelsen, og sy over, som på bildet under. (Hadde litt for mye stoff jeg, da...)
Sow the flowery lining with a straight seem with stitchlength 1.5 mm from the outside of the bird fabric, with the flower fabrics outside to the inside of the bird fabric. Fold the lining appr. 1-2 cm at the beginning, and sow across, like in the pic below (just I had too much fabric...). 


 Og la remsen overlappe på slutten, med ca. 2 cm.
And let the lining overlap with appr. 2 cm at the end. Brett deretter stoffet inn 1 cm, brett en gang til så denne legges rett over forrige søm på framsiden av fuglestoffet, fest med nåler.
Fold the lining appr. 1 cm, and fold another time so that it just covers the previous seem at the outside of the bird fabric, fasten with needles.

 Sy en søm ca. 1-2 mm, fra brettekanten ved fuglestoffet, eller sy den samtidig som du syr fast sikksakk båndet.
Sow a seem appr. 1-2 mm from the fold by the bird fabric, or sow it as you attach the zig-zag band.
 
  Sy fast sikksakk båndet, og gjerne et tynnere i tillegg for litt ekstra pynt.
Attach the zig-zag band, and a thinner additional one for extra decoration.


Lommen
The Pocket

Fuglestoff for bølgekant
-bredde 40 cm
-høyde 6.5 cm

Blomstrete stoff
-bredde 26 cm
-høyde 14 cm

Bird fabric for ruffle lining
-width 40 cm
-height 6.5 cm

Flowery fabric
-width 26 cm
-height 14 cm


Lag gjevne legg bortover hele lengden av fuglestoffet til du har redusert stoffet til 20 cm. Gjør det samme på den nedre delen av stoffet.
Make even folds at the whole length of the birds fabric till you have reduced the width of the fabric till appr. 20 cm. Do the same at the bottom of the fabric.


Brett to bretter på hver side av lomma. Legg deretter noen tynne legg på den øvre delen av lomma så den blir ca. 18 cm bred.
Fold two folds on each side of the pocket. Thereafter make some thin folds on the upper part of the pocket so that it will be approximately 18 cm wide.


 Fest lommekanten fast på toppen av lomma med nåler, rette mot rette. Pass på at du har ca. 1 cm av lommekanten som stikker utenfor på begynnelsen og slutten av lomma, sånn at det kan brettes pent rundt kanten. Og sy en rett søm med 1.5 mm stinglengde.
Fasten the pocket lining at the top of the pocket with needles,outside of the birdfabric facing down on top of the outside of the flower material. Make sure appr. 1 cm of the pocket lining is sticking out on each side of pocket, to fold it around the pocket for a nice beginning and ending. Sow a straight seem with 1.5 mm stitch length.


 Og sy en søm over de øvre foldene.
And sow a seem over the 'upper' folds.


 Brett fuglestoffet over baksiden av lomma så det akkurat dekker sømmene.
Fold the bird lining over the backside of the pocket, so that it just covers the seems.


 Sy en søm.
Sow a seem.


 Sy fast sikksakkbånd på framsiden av lommen så det dekker sømmen. Pass på litt ekstra bånd til å brette rundt kanten.
Attatch the zig-zag band at the front of the pocket so that it coveres the seem. Make sure you have enough band to fold around the edge of the pocket.


Brett to ganger den nederste kanten av lomma, og sett nåler. Fest den med nåler der du vil ha den på skjørtet. Og sy fast med en rett søm.
Fold two folds at the bottom edge of the pocket, and put needles to keep in place. Attach the pocket to the skirt with needles, and sow the seems.


Lag et hjerte av tynt sikksakkbånd.
Make a heart of thin zigzag band.


Ha ei fantastisk uke!
Have a fantastic week!
-Ingvild-

No comments: