Tuesday, May 3, 2011

Hekk!

Skulle bare ha den gamle bilen på verksted en dag; skifte registerreim, pluss noen andre småting...(med andre ord bruke noen tusenlapper...), og skulle vente sammen med lillemann hos min bror, sammen med foreldrene mine som hjelper ham med å pusse opp.......Og endte opp med å male en hagebenk for min bror, samt FÅ en annen hagebenk av min bror.  Pappa hadde henta tilhenger for å kjøre noen ting på søpla for min bror, og Plantasjen hadde tilfeldigvis dagssalg på Tuja til 39 kroner/stk.*smile*. Så sånn ble det 18 Tuja til hekk også.... Og bilen....den ble ikke ferdig, og måtte stå natta over på verkstedet.

Hadde tenkt leeenge på hva vi skulle gjøre med kanten av plenen som går over i en bratt skråning, etterfulgt av en 1,5-2 m høy mur ned til veien. Ganske skummelt for småbarn! Gjerde eller hekk? Eller?? Greit nok med Ella, for hun er ganske forsiktig, og hører etter, hvertfall litt. Men er vanskelig å si hvordan Daniel kommer til å bli, så greit å ha tatt noen forhåndsregler. Dessuten gjør det hagen mer koselig og intim, og vi får mer privatliv, så tror nok at vi kommer til å bruke den mer også, etterhvert. Nå venter vi bare på at gresset skal bli grønnere og at hekken skal gro...

Sånn plantes den: 
Grav hull som er dype nok til å dekke hele rotklumpen, med 50-75 cm avstand. Dig holes deep enough to cover the whole root, 50-75 cm apart.
Pass på at rotklumpen er gjennomvåt. Make sure the roots are completely soaked wet.

Fyll det utgravde hullet med vann. Fill the hole with water.
Kommer rotklumpen i nett, ikke fjern nettet, men klipp opp den øverste delen for å passe på at alle røttene kommer godt ned i hullet for ikke å tørke opp. If the roots come in a net, don't remove the net, but make a cut at the top part to ensure that all the roots are pushed well inside the hole, not to dry up.

Hold planten rett mens du fyller opp med jord rundt. Press den godt ned rundt planten. Vann. Pass på at plantens røtter ikke er høyere enn jorda rundt, for da vil vanne renne av, og plantene lett tørke ut. Hold the plant straight while filling the remaining hole with soil. Press it well around the plant. Water. Make sure the plant roots are not higher than the surrounding soil, because the water runs off, and the plant easily dry up.
Tråkk på planten nær stammen for å passe på at planten er kommet godt nok ned i hullet, så den ikke siger og blir skjev. Step on the plant close to the stem, ensuring that it will get well down in the hole and won't sink and stand crooked.

Jeg har prøvd å finne ut om hva som er reglene for trimming av denne hekken, men det står mye forskjellig... På "Kjærlighetshagen" på TV2(?) ble det sagt at den ikke skulle trimmes før ønsket høyde var oppnådd, og da ville busken begynne å lage sideskudd for å gjøre hekken enda fyldigere.

-Ingvild-


Hedge!
Should only have the old car to the garage one day; change timing belt, plus a few other little things ... (in other words, spend a few thousand kroners ...), and was waiting with my son at my brothers place, along with my parents, who are helping him to renovate. And I ended up painting a garden bench for my brother, and GET a different bench of my brother. My dad had taken a hanger to drive off some things to the trash for my brother, and a plant market happened to have a  day sale on Thuja to 39 kr/a piece. So there I am, 18 Thuja bushes later....... And the car wasn't finished in a day, and had to stay the night in the garage anyway.....  
I had though a looong time of what we should do with the edge of the lawn that suddenly slopes steeply, followed by a 1.5m to 2m high wall down to the road. Pretty scary for small children! Fence or hedge? Or?? Fair enough with Ella, she is quite careful, and listens, at least a little... But it is hard to say how Daniel is going to be. So good to have taken some precautions.
After the planting, the garden is also more cozy and intimate, and we get more privacy, so I'm sure that we are going to use it more too this Summer. Now we are just waiting for the grass to become green, and the hedge to grow...For planting instructions, see the description below the pictures.
I've tried to find out what are the rules for trimming this hedge, but there are a few different advice ...In "The Love Garden" on TV2, it was said that it should not be trimmed before the desired height was achieved, and then when trimmed the bush would start to make side shoots to make the hedge even fuller.

-Ingvild-

6 comments:

LinnMarit said...

Vel, bare husk å trimme den når den har nådd den høyden du vil ha..ikke "glem" det..vår thujahekker gigantisk, men den var stor FØR vi flytta inn. Herr Roy har ikke klippa hekken ofte nok..! Men dette ser kjempefint ut..skulle ha tatt noen bilder av min hage ogsp kanskje..!

Marianne said...

Hei Ingvild

Mamma har det som virker som en million slike busker rundt sin eiendom (hekk), og det har blitt kjempefint! Hun byttet den ut for bare noen år siden. De vokste fort og tar seg flott ut, bedre enn gjerde etter min mening! Hos henne har de vokst fint både oppover og utover så det ser fint og tett ut! Skal nok bli bra det der ja! ;-)

Anonymous said...

Saa koselig med Tjua hekk. Vi har tenkt aa gjoere det samme her hos oss etterhvert. i har ogsaa en bratt skraaning som maa skjermes paa en eller annnen maate. Saa goy det er aa lese bloggen din. Har du tittet paa min soesters blogg?http://maisonfour.blogspot.com/2011/05/barcelona-by-sea.html

Thina

Ingvild said...

Ja, tror det blir veldig greit nå. Er jo ganske lettvint og ryddig med Tuja. Kikket på bloggen til søstra di forrige gang du sendte link. Veldig fin blogg! Har ikke hatt tid til å kikke igjen nå, men skal gjøre det snart!

Ingvild said...

Så forressten at det er salg på Tuja på Rema 1000 til 39 kr/stk denne uka!

Ingvild said...

Ja Linn, trimminga er kjempeviktig, for dette er egentlig trær, som kan bli veldig høye, over 10 m. Viktig å trimme den minst en gang om året, helst vår og høst.