Saturday, June 25, 2011

Masse beis! ...og nye husnummer....


I år er tydeligvis året for beising!

 Første ut var terrassen. 
Deretter garasjeporten, inkludert stolper og bærebjelkene til garasjen,
og til slutt et nytt lag på ytterdøra - for at den skulle ha like dyp farge som garasjeporten.
Deretter freshet vi opp med nye husnummer, og nytt dørhåndtak på ytterdøra.
Og sammen med det nye dørskiltet, begynner både inngangspartiet og det første møtet med huset, som er garasjeporten, å komme seg.

Vi mangler fremdeles lampe ved inngangsdøra (har en, men trenger en til, så spørsmålet er om vi skal bytte ut begge...) samt en til ved garagen.
Dessuten trenger vi en stooor dørmatte i sort gummidørautenfor inngangsdøra - noe det viser seg at det er veldig vanskelig å oppdrive i riktig størrelse.
Tar gjerne imot tips!

Terrassen
fikk jeg heldigvis beiset mens tørrværet varte i påska, og før bjørkepollenet begynte å legge seg i tykke lag her. Brukte samme beisen som vi brukte i fjor - Jotuns Trebitt Terrassebeis i farge Burma teak, som en egentlig bare trenger å legge på hvert 2. eller 3. år.... Hadde det vært så vel... Dyr var den også! Nå var det ikke jeg som beiset i fjor, men min snille far! Og terrassen var sprukken og fæl, og mer eller mindre ubehandlet i 3-4 år (før vi flyttet inn...), og den er vel bare 4-5 år gammel, så den er jo ikke gammel heller. Så utgangspunktet var ikke det beste.
Etter beisinga i fjor er den selvfølgelig like sprukket...,
og selvfølgelig hadde det flasset av flere steder etter vinteren...
Mannen i butikken sa det nok var fordi vi hadde smørt på for tykt,
og at det kun skulle på ett lag....
De kan alltid få sagt det!
Selvfølgelig hadde pappa hatt på to lag, den var jo knusktørr!
Så jeg kjøpte som sagt den samme i år, og så får vi håpe på det beste...
Vet ikke om jeg kan påstå at det blei så tynt lag, men det er jo nesten umulig med så mye sprekker og kvister som det er i denne....Men det blei hvertfall fint.
Bilder av terrassen kommer etterhvert som malekaoset forsvinner....
Brukte dobbel børste på stang. Men tok maange timer, for jeg er veldig nøye.
Og jeg sverger at jeg ikke skal beise alle kvadratmetrene neste vår, da får den være førnøyd med behandling på kun de områdene som evt. flasser av! Og det var typisk de stedene som blomsterpottene hadde blitt stående over vinteren, (Jada, vet det...skulle jo tatt de inn, men var jo høygravid og fødte i september, så er vel unnskyldt, da?) eller områder hvor vannet lett legger seg og ikke renner ordentlig av terrassen.

Bare for å ha sagt det, så er det en stooor sjangs for at jeg kommer til å male terrassen i framtiden istedenfor å drive på med denne beisinga hvert år!
For maken til gøy vedlikeholdsarbeid skal en leite lenge etter!

De andre beisejobbene var faktisk mye mer takknemlig arbeid! Dessuten vet jeg at jeg ikke trenger å gjøre det igjen på noen år. Og det er vel det beste med det!
Verre med den terrassen - et evighetsprosjekt!

Ytterdøra var veldig fort gjort, mens garasjeporten tok noe lengre tid på grunn av mønsteret, og selvfølgelig også fordi den er større....

Garasjeporten før. Og ytterdøra hadde den samme fargen som den da vi flytta inn. The garage door before. And the front door was the same color when we moved in.

Mannen pusset vekk den gamle lakken helt eller delvis.
For beiser en rett på lakk, vil ikke beisen feste seg noe godt, så en må først matte den ned, eller pusse den helt bort.
Og så beiset jeg i vei.....
Beisen jeg brukte var Baron Oljebeis i farge Seterbrun.
Jeg brukte en liten oval pensel.
Jo flere lag du fører på av denne fargen, jo nærmere sort blir den.
To lag ser ganske sort ut, hvertfall på avstand, mens den har en varmere tone enn sort maling, og når en kommer nærmere kan en fremdeles se treværket.

  La også på enda et lag på ytterdøra, som opprinnelig hadde ganske lik farge som garasjeporten, men som jeg beiset med ett lag da vi flytta inn for nesten 2 år siden.

Deretter hamra mannen nye husnr. (kjøpt på Jula) rett på garageporten og midt på døra (etter instruks fra meg...han var litt i tvil, for han ville jo ikke ødelegge døra eller garageporten), samt skrudde fast nytt dørhåndtak (kjøpt på Clas Ohlson).


Så nå har huset fra 1980 fått et mer moderne preg... Og vi er veldig fornøyde!

Jeg holder dessuten på å male huset i ny farge, så det blir spennende å se hvordan det hele blir til slutt! Det har tatt mye lenger tid enn jeg trodde jeg skulle bruke: hver sovepause til Daniel, og hver kveld etter at ungane er i seng. En må jo utnytte permisjonstida til fulle! *smile*


Ha en fortsatt god helg!
Her har det heldigvis fremdeles meldt bra malevær!

-Ingvild-


Lots of stain! ....and new house numbers...
This year is obviously the year for staining!
First was the terrace/patio, 

then the garage door including posts and pillars to the garage, 
and finally a new layer on the entrance door, so that it would have the same deep color as the garage door.
Thereafter we spruced up the entrance door and the garage door with new house numbers too, 

and a new door handle on the front door.
And with the new nameplate, the entrance to the house in addition to the first meeting with the house, which is the garage door, is much improved. 

 We still lack a light at the entrance door (have one, but need another, so the question is whether we should replace both ...), and also another lamp needed by the garage...,
and a biiig doormat in black rubber - which it turns out to be very hard to find, unfortunately
 
The terrace, I luckily was able to do when the dry weather lasted around Easter time, and before the pollen dust began to lie in thick layers on top of it.... 

 I used the same stain we used last year - Trebitt Terrace Stain from Jotun in color Burma teak, which is supposed to last 2 or 3 yeas .... 
If only ... 
 It was expensive too! 
Well it was not me who stained last year, but my dear father! And then the patio was cracked and ugly, and more or less untreated for 3-4 years (before we moved in. ...), and it is probably only 4-5 years old, so it's not old either. So the starting point was not the best. After the staining the terrace/patio was of course still cracked ... and of coursestain  it had flaked of some placesdifferent places during the winter ...
The man in the shop said that it was because we had put on too thick a layer

.... they always know how to put it! 
 So I bought the same this year, and then we'll hope for the best ... Do not know if I can say that the layer I put on was so thin, but it's nearly impossible with so many cracks as it is in this one.... But it certainly came out nice.
Used double brush on a rod. But it took maaany hours, 'cause I am very thorough.
And I swear that I will not be staining every square meter next Spring!

Then it will have to do with only those areas that possibly flake off! (Which was typically the places where flower pots had been left over the winter, (Yeah, you know ... I was supposed to move them into the garage... but I was very pregnant... and gave birth in September, so I'm excused then?), or areas where waterhad been trapped on the terrace. 

 There is a biiig chance that I'm going to paint the terrace in the future rather than carry on with this staining every year! 
 For you won't find more maintanance work than this!!!

The other stain jobs was actually much more fun! 

 Besides, I know that I do not have to do it again in a few years. And that's the best thing about it! 
 Worse with the terrace - an infinity project!

The front door was very quick to do, while the garage door took somewhat longer because of the pattern, and of course the fact that it is larger ....

My husband sanded off the old lack. (Because paint or stain will not stick well over time if staining or painting straight unto a glossy surface.)
The stain I used was Baron Oil Stain in color "Seter Brown", a warm dark brown/black color. I used a small outdoor brush to get the job done. The more layers you put on of this color, the closer to black it will seem. Two layers look pretty black, at least in a distance, but it has a warmer tone than black paint.

  I also added another layer on the front door, which originally had quite the same color as the garage door. It was stained one layer when we first moved in - almost 2 years ago.
Then we added new house numbers right in the middle of the garage door and the front door. I bought them in Jula, and new door handle for the front door bought at Clas Ohlson. And voila! The house from 1980 now has a more modern feel to it. And we're very pleased with the result!


At the moment I am painting the house in a new color, so it will be interesting to see how it all will turn out! 

It is a lot of work, and it is taking me a lot longer than I expected! 
Every time Daniel goes to sleep, and in the evenings after both the kids are asleep...

Well, what can I say? One has to use the baby leave to the fullest! * Smile *


Have a great week-end still! 
And luckyly it is great painting weather this week-end as well!

-Ingvild-

8 comments:

Sindre said...

Får vi ikke se den nye fargen på huset? Har vel én vegg ferdig/halvferdig? :)

http://www.ninasskatter.com/ said...

Så flott blogg du har!
Følger deg videre.
Klem Nina

Ingvild said...

Sindre, har 2 vegger halvferdige med 2. strøket, en kortvegg ferdig med 2 strøk, og 1 ikke begynt på.... Spredt over 1.5 uker.... Farge kommer nok snart....
Nina, så flott at du vil følge! Da er du nummer ti!:) Skal sjekke ut bloggen di også, må bare sove litt først:)
Klem

Helene said...

Nå så det fresht og fint ut! Litt av en jobb!!

Ha en fin søndag:o)

Heleneklem

♥ Stines hverdag said...

Så fint det har blitt Ingvild! Det ser jo ut som om dere har fått ny garasje :)

Ingvild said...

Takk Stine! Ble godt fornøyde. Ganske utrolig at det skulle så lite til, i grunnen! For den ser jo helt annerledes ut, ja!

Janne said...

Hei Ingvild!
Tusen takk for alle hyggelige kommentarer og godt tips ang. peonen!
Har lagt meg til som følger her:) Kjempflott blogg du har!
Blir spent å se det ferdig malte huset:) Har ikke vært
så mye malevær akkurat..
Ha en fin fredag! endelig soooool her:)
Klemmer fra Janne

Ingvild said...

Bare hyggelig, Janne! Kjempekoselig at du vil følge! Maleværet har vært litt ustabilt i det siste, så krysser fingrene for noen bedre dager nå! God helg!
Klem