Sunday, June 12, 2011

INN med den NYE Sofabordet, og UT med det GAMLE..... Endelig!

Etter akkurat 4 år med ikke å finne et sofabord som begge likte godt, eller som ikke var praktisk OG fint, eller altfor lavt, eller altfor dyrt, så kom vi over dette på Skeidar da vi bestilte en sovesofa.... 
Hadde ikke vært rundt i møbelkjedene på en stund for å se på sofabord, så vet faktisk ikke hva som finnes de andre stedene nå...
Nimes sofabord fra Skeidar. De utrolig velduftende rosene er fra hagen, og trives godt i Finn Schjòll vasen. Nimes coffee table from Skeidar. The increadibly aromatic roses are from the garden, and loves it in the Finn Schjòll vase.

Mannen min er av typen som liker å finne ting fort og galt, og bli ferdig med det. Og nå fikk han meg til å kjøpe på impuls, igjen! Vi ville egentlig ha hatt ei hylle  under bordet til oppbevaring av laptoppene og fjernkontrollene, men men..... En kan tydeligvis ikke oppfylle alle kriteriene. 
Lupinene er dessverre ikke fra hagen, men fra grøftekanten i nabolaget.... Der kryr det av dem. The Lupies are unfortunately not from our garden, but from a ditches in the neighbourhood where it grows plentifully...

Begge falt for den litt rustikke stilen og kontrasten til de litt gammeldagse beina. 


Og det har litt fine furer i bordplaten, som forhåpentligvis ikke er så dype at det blir for vanskelig å rengjøre.... Ting må jo være litt praktisk også når en har barn, og mann...I mellomtiden har vi hatt et midlertidig bord som vi kjøpte på Fretex, som begge var enige i at var greit nok, siden vi ikke gadd å bruke mye penger på et bord som ikke begge var enige i....

Det gamle bordet. The old table.

-Ingvild-


Inn with the NEW Coffee table, and OUT with the OLD..... Finally!

After approximately 4 years of not finding a coffee table that both really liked or that was not practical AND nice, or too low, or too expensive, we came across this one on Skeidar when we ordered a sofa....

We had not been around in the furniture stores looking for coffee table in a while, so I don't actually know what's the selection in other places for the moment...
The coffee table is called Nimes and is bought in Skeidar.

My husband is the type who likes to find things quickly, and be done with it. And now he got me to buy on impulse, again! We both really wanted to have a shelf under the table to store the lap tops and remote controls, oh well ..... One can obviously not meet all the criterias.....

We both fell for the light rustic style and the contrast of the slightly old-fashioned table legs. It also has some nice grooves in the table top, which hopefully is not so deep that it becomes too hard to clean .... Things have to be a bit practical too when one has children, and a husband...

In the meantime we have had a temporary table that we bought second hand. We both agreed that it was fair enough, since we did not bother to spend much money on a table that both didn't agree on....

-Ingvild-

No comments: